• Deel dit bericht:

23
mrt

Bewust Veilig-dag

Door: Monique Hoeve

Morgen staat de landelijke, jaarlijkse Bewust Veilig-dag op de agenda. Deze dag is een initiatief van een aantal brancheverenigingen (o.a. OnderhoudNL en Koninklijk Bouwend Nederland) met als doel om één dag per jaar extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken. Bewust veilig werken is uiteraard niet alleen morgen van belang, elke dag vormt dit een belangrijk onderdeel van de werkdag van onze medewerkers.  

Dus ook vandaag zijn onze medewerkers standaard uitgerust met alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Met behulp van deze middelen zijn ze elke dag beschermd tegen de risico’s die hun werkzaamheden met zich meebrengen. Ondanks de optimale bescherming blijven er tijdens het werk altijd restrisico’s aanwezig. Een voorbeeld hiervan is het gedrag van de medewerker in de werksituatie.

Onderlinge teamsfeer

Het gedrag van medewerkers wordt door verschillende factoren bepaald, denk bijvoorbeeld aan ervaringen uit het verleden (“ik heb het altijd zo gedaan”), beïnvloeding door andere collega’s en hoe op dat moment een medewerker in zijn vel zit. Om dit specifieke restrisico beheersbaar te houden vinden we de onderlinge teamsfeer erg belangrijk.

Onze medewerkers werken daarom zoveel mogelijk in vaste teams, op vaste projecten en met dezelfde werkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers elkaar onderling goed kennen, op elkaar en het werk ingespeeld raken en elkaar durven aan te spreken op onveilig gedrag.

Veiligheid creëer je samen

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedere medewerker zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren en aan het eind van de dag weer gezond naar huis kan.

Speciaal voor de Bewust Veilig-dag hebben de initiatiefnemers een veiligheidskrant met raadsels en puzzels die met veilig en gezond werken te maken hebben ontwikkeld. Mocht u het interessant vinden, de veiligheidskrant is via de volgende link te downloaden: https://bewustveilig.com/bewust-veilig-krant/

Bewust Veilig-dag
  • Deel dit bericht: