• Deel dit bericht:

02
dec

Mooie opdrachten in uitvoering voor SAREF ????

Door: Werkfun

Mooie opdrachten in uitvoering door gemotiveerde medewerkers en partners

Met volle inzet van alle betrokkenen worden er op dit moment in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) voor het Landbouw Pensioenfonds meerdere projecten gerealiseerd in het kader van planmatig onderhoud en isolerende maatregelen.

De werkzaamheden betreffen in een aantal gevallen een complete vervanging van badkamer, keuken en toilet. Voor alle woningen doen wij isolatiemaatregelen en vervanging van bouwdelen aan de buitenschil. Hierbij hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Isolatie van de buitenschil, plaatsen nieuwe (prefab)schoorstenen, plaatsen nieuwe daken inclusief zonnepanelen, nieuwe prefab goten incl. afwerking geformeerd, toepassen nieuwe kunststofkozijnen met HR++ beglazing en ventilatieroosters, vernieuwen MV installaties, plaatsen rookmelders en Co melder.

Uitdaging voor vaklieden, uitvoerders en bewonersconsulentes

Een dergelijk project waarbij zowel binnen- als buiten werkzaamheden worden uitgevoerd in een bewoonde situatie brengt uiteraard de nodige uitdagingen met zich mee.

Dit vraagt om een intensieve communicatie met de bewoners. Ook wordt er een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van het uitvoerend team met betrekking tot het maken van afspraken en de planning. Daarom zetten wij op ieder project een bewonersconsulent in. Hierdoor hebben bewoners een vast aanspreekpunt en wordt er gedurende het hele project optimaal gecommuniceerd

Heel bewust is gekozen voor een 2 fase uitvoering waarbij het binnenwerk separaat wordt uitgevoerd van de buitenwerkzaamheden. Hierdoor is er voor de bewoners ruimte en rust gecreëerd tussen de twee fases.

Tijdens de bouwkundige uitvoering zorgen wij ervoor dat einde dag alle sanitaire voorzieningen werkend zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de nutsvoorzieningen zoals gas en elektra.

Per project bekijken wij de mogelijkheden van een “rustwoning”. Deze rustwoning is compleet met alle nodige voorzieningen. Hier kunnen bewoners overdag gebruik van maken om even aan de drukte te ontsnappen.

Een bijkomende uitdaging voor het uitvoerend team kwam om de hoek kijken toen wij werden geconfronteerd met de lockdown i.v.m. het Corona virus. In overleg met SAREF en de bewoners hebben wij ook hier kunnen schakelen. Met in achtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen hebben wij de werkzaamheden, voor zover de regelgeving dit toeliet, kunnen uitvoeren.  

De reeds opgeleverde projecten staan er prachtig bij: de woningen ogen als nieuw, het bewoners comfort is aanzienlijk toegenomen en de woningen zijn verduurzaamd en energiezuinig .

Dank aan alle betrokkenen

Werken in een bewoonde situatie vraagt om specialisten met een groot inlevingsvermogen. Alle betrokken Hemink medewerkers, partners, opdrachtgever SAREF en begeleidend bureau PBS Vastgoed willen wij graag bedanken voor de betrokkenheid bij de reeds gerealiseerde projecten en de projecten die op dit moment in uitvoering zijn.  

Wij zullen ons gezamenlijk blijvend inzetten voor de realisatie van projecten en de plezierige samenwerking.

  • Deel dit bericht: